Veckans Gig startades av PA Nilsson, Arne Lindbeck och Valentin Halldin med ambitionen att göra en spännande
och
innovativ sida om musiken i Göteborg. Tanken är att vi skall bli ett forum där band, konsertarrangörer
och publik möts. Vill man verkligen komma till tals har vi vår facebooksida.